Rabo Clubkas Campagne

Rabo leden: Stem op de Senverbus!

De Rabobank wil graag een bijdrage geven aan het lokale verenigingsleven en is daarom een paar jaar geleden gestart met de Clubkas Campagne. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen.

Stemrecht hebben leden van de Rabobank. Als u lid van de Rabo bent ontvangt u binnenkort opnieuw een brief van de bank met een unieke persoonlijke code waarin staat dat u tussen 5 en 25 maart drie stemmen mag uitbrengen waarvan maximaal twee op dezelfde organisatie.

Draagt u de Senverbus een warm hart toe breng dan uw stem uit. In voorgaande twee jaren heeft de vereniging door uw stem een mooi bedrag ontvangen. Laat ook dit jaar uw stem niet verloren gaan!

Als u wel een rekening bij de Rabobank hebt maar geen lid bent kunt u eenvoudig via de website van de bank gratis lid worden. Dan kunt u volgend jaar ook meestemmen.