De Verknipte Koorzanger

“ik verlang naar concentratie en inspanning
De schoonheid van samen geluid produceren
Met mooie contrasten
Muziek te beleven
zingen was vriendschap en saamhorigheid
Niet slechts een beeldscherm voor jezelf alleen”

Een fragment uit het lied “De verknipte Koorzanger”.
Eindelijk!
Na twee jaar mag het Toonkunstkoor Hilversum weer optreden. Dat alleen al is een feestelijk gebeuren, maar de allerbelangrijkste reden voor dit concert is het honderdveertig jarig bestaan van dit koor. Het wordt gevierd in Stadstuin ‘De Hof’, aan de Torenlaan 24A, te Hilversum, om 19.45 uur, woensdag 13 juli.
Tien jaar geleden componeerde dirigent Nico Philipp Hovius “De Koorzanger”. Hij vertelt: “Dat was een muziekstuk voor koor, sopraan, strijkers, piano en saxofoon, en de tekst kwam uit de koorleden zélf. We organiseerden een workshop onder leiding van tekstschrijver Gerrit Jan Slump. Ik had de muziek gemaakt. De tekst moest gaan over het wel en wee van een koorzanger!”.
En enthousiast gaat hij verder: “Het was toen ook al bijzonder omdat de tekst uit de leden zélf kwam, ze zongen dus eigenlijk over zichzelf”.
Ja, toen, tien jaar geleden. Toen was er nog geen corona!
Nico Hovius: “Ja, het was een zware tijd, die corona-tijd. Ik probeerde van alles, streamings, canons, en zo. Dat is allemaal wel leuk en aardig, maar ze bleven toch alleen met zo’n beeldscherm, eigenlijk bleven ze opgesloten in zichzelf”
Dat bracht hem op het idee om ‘De Koorzanger’ weer opnieuw uit te voeren. Hij haalde er stukken uit, besprak het met de tekstschrijver. Die vond enthousiaste schrijfwillige koorleden en zo begon een nieuwe “workshop”. De rode draad was ook dit keer weer de koorzanger, maar nu eentje die door een pandemie alleen thuis moest zitten, via een beeldscherm een beetje zingen, maar niet meer sàmen. De koorleden schreven, schrapten en herschreven, knipten en plakten, weer onder de bezielende leiding van tekstschrijver Gert Jan Slump. En zo ontstond, tot ieders vreugde, “De Verknipte Koorzanger”.
De componist/dirigent legt de titel uit: “Verknipt, in de letterlijke betekenis van het woord. Er was een oorspronkelijk stuk, maar daar hebben we delen uit gehaald en herschreven, van twee uur naar dertig, veertig minuten gebracht, en door elkaar geknipt!”
Maar dan wordt de enthousiaste man iets stiller, iets kalmer, iets ernstiger:
“Het gaat ook over de koorleden zelf, het is ook een beetje je verdriet wegspoelen van elkaar tweeëneenhalf jaar niet zien, niet samen kunnen zingen”.
Hij eindigt het telefoongesprek met: “Ik ben wel trots op dit Toonkunstkoor…zoveel koren en verenigingen zijn na de pandemie verdwenen, ik vind het zo ontzettend knap dat wij de storm wel overleefd hebben!”.
Als dat geen extra aanmoediging is woensdag 13 juli te komen luisteren naar het Toonkunstkoor Hilversum, naar saxofonist Mischa van der Wekken en sopraan Arleen van Wijland en naar DE VERKNIPTE KOORZANGER….o.l.v. Nico Philipp Hovius.
Het concert in Stadstuin De Hof, Torenlaan 24-A, is gratis en begint om 19.45 uur. De Hof heeft verschillende ingangen, o.a. aan de Oude Torenstraat en de Torenlaan. Wel zelf een stoeltje of kleedje meenemen. Bij regen wordt er uitgeweken naar de Grote Kerk, Kerkbrink 4 Hilversum.
Na afloop van het concert biedt het Toonkunstkoor Hilversum de gasten een hapje en een drankje aan.
Proost! Op naar de 150 jaar!