Bestuur

Het bestuur is sinds 22 januari 2020 demissionair.

  • Wim Kozijn, voorzitter sinds 2016
  • Marijke Lubberding, algemeen bestuurslid sinds 2013
  • Jan Ilmer, algemeen bestuurslid sinds 2014
  • Marjan Kruimer, algemeen bestuurslid sinds 2017
  • Frans Stultiëns, algemeen bestuurslid en aangetreden in 2019

Seniorenvereniging Hilversum

Onze vereniging is op 3 september 2012 opgericht.
We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55977898.
Het banknummer van de vereniging is NL69 INGB 0007389693


Statuten

Hier vindt u de statuten, eerst ziet u de laatste wijziging dan de volledige statuten: