DOODgewoon

Informatiemiddag over afscheid en begraven

DOODgewoon

Een mooie titel voor de voorlichtingsmiddag van Senver op 25 september: doodgewoon, over de dood van jezelf of je naasten en hoe je je kunt voorbereiden. Hoewel, een mooie titel ? Dat is het misschien wel, tot het moment waarop je ermee te maken krijgt. Dan wordt je leven op de kop gezet. Praten over je dood is een taboe, hopelijk helpt het als je weet wat je allemaal te wachten staat. Misschien moet je je wel wapenen tegen mensen en instanties die van alles van je willen en ‘het beste met je voor hebben’.

Heel wat onderwerpen komen aan de orde. Is er verschil tussen de laatste zorg thuis en een hospice of verpleeghuis en wie verleent die laatste zorg? Het kostenplaatje, ook heel belangrijk. Dure kist of eenvoudige lijkwade? Heel wat vragen: opbaren thuis of in een uitvaartcentrum, keuze tussen crematie of begraven, moderne natuurbegraafplaatsen en andere mogelijkheden. De Wet op de lijkbezorging is waarschijnlijk bij bijna niemand bekend, toch is het belangrijk om te weten wat wel en wat niet mag.

Afscheid nemen

Het afscheid zelf, ook daarover is veel te zeggen. Alle deskundigen beweren: als uw naaste komt te overlijden, bepaalt U wat er gaat gebeuren. Het gaat dan om vragen als: hoe verloopt de ceremonie, kerkelijk of niet kerkelijk en wie leidt de bijeenkomst. Een kwestie van goede afspraken maken. Is er een levenstestament, hoe kun je de verdere familie erbij betrekken? Crematies en begrafenissen worden steeds persoonlijker. Vaak kan veel meer dan de nabestaanden denken. Dat is nu juist de moeilijkheid, als naaste weet je het ook niet allemaal.

Deskundigen

Op deze middag hoort u deskundigen van Hospice Kajan en Gooizicht over afscheid en zorg. Daarnaast zijn drie vertegenwoordigers van begrafenisondernemingen uitgenodigd: Van Vuure, Den Hull en Monuta, die worden geïnterviewd over allerlei praktische zaken. Na de pauze is er gelegenheid tot vragen stellen en door uw vragen wordt het onderwerp concreet. Vrolijk is het onderwerp niet, wel nuttig en nodig. De titel van de middag is DOODgewoon, toch wordt het hopelijk een levendige discussie. 


  • Plaats St. Annagebouw achter de St. Vitus.
  • Datum woensdagmiddag 25 september
  • Tijd 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur
  • Kosten gratis voor Senverleden. Meenemen van een niet-lid kan tegen betaling van € 3,00.
  • Aanmelden via e-mail: tinestultiens<AT>hotmail.com of tel. 035- 6241520