Gesprek met Bart Heller, wethouder Wonen

‘De enorme populariteit van Hilversum zorgt voor problemen’

Een gesprek met wethouder Wonen, Bart Heller, gebeurt natuurlijk online. Hij zit gewoon thuis, de communicatiemedewerkster in háár huis, en beide bestuursleden van Senver, Andele Nauta en Ineke van de Rotte, in hun respectievelijke huiskamers. Een interview komt in deze coronatijden via beeldschermen tot stand.

We spreken Heller vanwege het onderwerp ‘wonen voor ouderen’. De komende jaren is er sprake van een sterk toenemende vergrijzing van de samenleving ook in Hilversum. De babyboomers geboren in 1946 en 1947 gaan de komende jaren voor een echte ouderen-golf zorgen. Ze zijn dan de 75 gepasseerd en zullen meer zorg nodig hebben. En nu de bejaardenhuizen zijn verdwenen, zit er niets meer tussen ‘alleen thuis wonen’ of ‘wonen in een verpleeghuis’. Hierover zijn het afgelopen jaar al vele rapporten van gezaghebbende instanties zoals de Raad van Ouderen en het Cultureel Planbureau verschenen die allen pleiten voor nieuwe woonvormen voor ouderen en meer seniorvriendelijke woningen. Daar moet dan wel nu zo’n beetje een begin mee gemaakt worden, om tijdig in de woonbehoeften van de 80 plussers te kunnen voorzien. Wat doet de gemeente Hilversum daaraan, dat is de vraag.

EEN GEMIDDELDE GEMEENTE

Eerst hebben we het over de huidige situatie. Bart Heller: “Als je de cijfers bekijkt, blijken we een heel gemiddelde bevolkingsopbouw te hebben, zowel qua leeftijd als qua inkomen. We verschillen niet veel van andere gemeenten. Maar overal zie je de trend dat de komende jaren het percentage ouderen zal stijgen. Wat opvallend aan Hilversum is in vergelijking met andere gemeenten, is dat het middensegment aan woningen hier ontbreekt. Je hebt wel goedkope en erg dure woningen, maar weinig er tussenin. Dat heeft alles te maken met de enorme populariteit van onze gemeente, die zorgt ook voor problemen. Er is een structureel tekort aan woningen, en dat drijft de prijzen van de koopwoningen op. Dat geldt ook voor de huren, alleen niet voor de huren van de sociale woningbouw. Om het tekort aan woningen op te heffen zouden we eigenlijk veel moeten bouwen. Maar als je 10.000 woningen erbij zou bouwen, zou je nog steeds zo’n groot aantal woningzoekenden hebben. De populariteit neemt niet af.”

GEMEENTERAAD MAAKT WOONVISIE

We spreken Bart Heller net in een periode dat hij als wethouder een stap op de plaats moet maken omdat de gemeenteraad zich wil bezinnen op het beleid voor de lange termijn. In de ‘Woonvisie’ gaat de gemeenteraad vastleggen wat de problemen zijn, en welke ‘zwakkere’ groepen vooral geholpen moeten worden in het woonbeleid. Ouderen kunnen één van die doelgroepen zijn. Maar er zijn veel méér groepen om aandacht aan te schenken. Als er bijvoorbeeld geen ‘middensegment’ is in koop-en huurwoningen, is dat lastig voor beroepsgroepen als verpleegkundigen, onderwijzers en politiemensen. Die kunnen hier geen woning vinden. Daarnaast zal er ook gebouwd moeten worden voor mensen met een beperking en voor statushouders. De Hilversumse Woonvisie wordt dus vooral een kwestie van ‘hoe verdelen we de schaarste’.

EXPERIMENTEN

Toch gebeurt er intussen wel het nodige, aldus Heller. “Het experimentele wooncomplex van Habion in de Boomberg, Liv Inn, is een teken dat er wel ontwikkelingen plaats vinden. Deze vorm van het combineren van wonen en zorg is interessant en kan misschien op andere plaatsen navolging krijgen.” Op onze vraag of die ontwikkelingen niet een beetje sneller kunnen, en of de gemeente ze niet wat meer kan stimuleren, is het antwoord ontkennend. Heller: “In dit land is zowel wonen als zorg vergaand aan de vrije markt overgelaten. De gemeentelijke overheid heeft daar weinig invloed meer op.” In bestemmingsplannen kan een gemeente vastleggen welk gebied voor woningbouw gebruikt kan worden. En in de nieuwe Woonvisie kan de gemeenteraad dan weer voorkeuren aangeven wie daar dan vooral zou moeten wonen. Er is alleen nog maar heel weinig ruimte in Hilversum voor nieuwbouw. Daarom is doorstroming ook erg belangrijk, zodat meer mensen ‘passend’ wonen.
Bart Heller raadt het Senver-bestuur aan om mee te blijven praten, zowel over de Omgevingsvisie die binnenkort besproken wordt, als de Woonvisie. Dat zullen we zeker doen, het is immers in het belang van ouderen om ver vooruit te kijken.