Het Beeld op de Emmastraat

Désirée Tonnaer schrijft:

Beste Cok, ook ik moest even terug in de tijd! Het beeld uit 1989 heeft best wel een spirituele betekenis. Het gebouw aan de Emmastraat werd in 1989 als ‘televisie kantoorgebouw’ van de KRO in gebruik genomen. KRO…uiteraard heeft een christelijke, zelfs expliciet katholieke signatuur.

Het kunstwerk heet Basilica, afgeleid van het grondpatroon van een Katholieke kerk; de essentie van dit Grondplan bestaat uit een ingangsgedeelte; het portaal aan de westzijde en, aan de oostzijde de absis. Aldus is het linker beeldgedeelte de poort, het portaal. Het grotere in een halve cirkel opgestelde deel verwijst naar de absis.
Door de twee delen uit elkaar te plaatsen ontstaat er een relatie tussen beiden….vandaar het woord ‘communicatie’.
In het midden van de absis staat een geabstraheerde omwikkelde mensfiguur; het omwikkelen deed ik in die tijd veelal om een relatie te leggen met het zorgvuldig omwikkelen en zorgdragen voor het overleden menselijk lichaam; vgl de Egyptische cultuur…..Ook hier, het lichaam in transitie….op weg naar een andere werkelijkheid….het Hemelse. Deze transfiguratie vindt uiteraard plaats in de viering van het Eucharistisch gebed. De linker poort, het portaal verwijst naar de KRO, als omroep die de katholieke cultuur uitdraagt. In die zin krijgt het woord ‘communicatie’ een spirituele betekenis.
Beste Cok, ik hoop je hiermee voldoende informatie over dit kunstwerk te geven en hoop dat je er nog lang plezier aan mag beleven.
Hartelijke groet Désirée Tonnaer.

Een opname van streetview waarop de beide delen van het kunstwerk in één beeld gevangen.