‘Krassen in de schors’

Nieuw boek van Henk Roos

Uit de flaptekst:

Henk Roos raakte geïntrigeerd door het verborgen leven van zijn oudoom Gerard Nieuwenhuijsen (1877-1920). Hij ging erover in gesprek met zijn ooms, en ontdekte dat er over die oudoom in de familie nooit werd gesproken. Hij ging op onderzoek uit en op basis van de schaarse familieverhalen, archiefonderzoek en fantasie reconstrueerde hij het tragische onvoltooide leven van Gerard, de gefrustreerde kunstschilder, én het leven van diens broer Hendrik, onderwijzer, en opa van de schrijver.
‘Krassen in de schors’ is de geschiedenis van een arm protestants gezin in het Amsterdam van rond de vorige eeuwwisseling. Bovendien een stukje cultuurgeschiedenis van de zich in die periode emanciperende ‘kleine luyden’. Op de achtergrond zien we de invloed van Abraham Kuyper, de voorman van de ‘parade der mannenbroeders’, waarvan Hendrik er één was. En we lezen over de ondergang van de onaangepaste Gerard in de wereld van de psychiatrie.

Het boek schetst een levendig tijdsbeeld, waarbij de schrijver de lezer meeneemt naar de tijd rond 1900. Hij gunt ons een blik in het kunstklimaat van die dagen; de emancipatie van het gereformeerde volksdeel; het christelijk onderwijs; de worsteling met homoseksualiteit; de psychiatrie. De auteur heeft zich ingeleefd in de hoofdfiguren, die hij met warmte en waardering beschrijft, sfeervol en schilderachtig: het boek leest als een schilderij! Een schilderij van het leven in het grootsteedse Amsterdam versus het platteland van Kootwijkerbroek, Zoetermeer-Zegwaart en Loosduinen. Een geslaagd monument voor zijn oudoom, de onfortuinlijke, maar fascinerende kunstschilder Gerard Nieuwenhuijsen.

Toelichting van Henk Roos zelf

Met de uitgever heb ik een afspraak om zelf ook een aantal boeken ‘in de markt te zetten’. Dat gaat tegen de vaste winkelprijs van het boek: €22,50. (Binnen Hilversum thuisbezorgd; buiten Hilversum per post inclusief kleine bijdrage porto> €25,00)

Ik zou het heel fijn vinden wanneer je een boek via mij zou willen bestellen.
Dat gaat zo:
Stuur me een mail ( hjroos@planet.nl ) waarin je aangeeft dat je een of meer boeken wilt bestellen. Vermeld je postadres erbij. Maak vervolgens het benodigde bedrag over op rekeningnummer NL67 INGB 0675 8074 17, t.n.v. H J Roos o.v.v. ‘Krassen’.