Poëzie in De Bieb

Poëzie in de Bieb over Rainer Maria Rilke

De maandelijkse poëziemiddag keert vanaf oktober weer terug in de bibliotheek. De schrijver/dichter Rainer Maria Rilke staat centraal. Als in het buitenland gevraagd wordt naar de beste poëzieschrijver van Duitsland valt vrijwel altijd de naam Rilke. Deze dichter, die leefde eind 19de en begin 20ste eeuw, heeft vele slechts door ingewijden te begrijpen teksten geschreven, maar ook heldere poëzie. Vooral die poëzie zal in de lezing aan bod komen, soms met prachtige vertalingen. Daarnaast wordt uiteraard ingegaan op de biografie van deze bijzondere dichter, die toegankelijk maar ook duister en gevoelig was. Rilke was een tijd lang privésecretaris van beeldhouwer August Rodin in zijn favoriete stad Parijs. Rilke was zeer Europees gezind, reisde veel en leefde op 100 plaatsen in 12 landen. Rilke schreef gedichten, essays, talloze brieven, een roman en een toneelstuk.

Inleider is Ad van der Lee, lid van Senver, die eerder prachtige lezingen over Brecht en Goethe verzorgde. Ad is germanist en gaf les aan middelbare scholen en lerarenopleidingen.

  • Datum dinsdag 19 oktober, van 15.00 tot 17.00 uur
  • Plaats  Bibliotheek Hilversum, ’s-Gravelandseweg 55
  • Kosten € 5,00. Kaartjes zijn hier te bestellen. De bibliotheek hanteert een coronacheck.