Uw Privacy

Senver en de AVG

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, ingevoerd. Ook Senver moet van de wetgever beschikken over een privacyreglement. Daarin staat op welke wijze het bestuur met de gegevens van de leden omgaat. Bijvoorbeeld dat we deze aan niemand ter hand stellen, onder geen enkele voorwaarde. In die beginselverklaring staat ook welke regels we gesteld hebben aan vrijwilligers die met de ledenadministratie te maken hebben, bijvoorbeeld hoe zij de gegevens op hun computer of laptop moeten beveiligen. Verder hebben we afspraken gemaakt met leveranciers of andere derden die op een of andere wijze met onze data in contact komen. En we hebben de Senver-e-mails omgezet in een nieuwsbrief waarvoor mensen zich ook kunnen afmelden. We denken dus op allerlei manieren de privacy te garanderen en de wet na te leven.

Uw rol als lid van de vereniging

Uiteindelijk gaat het erom dat een organisatie als Senver verantwoord omgaat met persoonsgegevens. De ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ is de organisatie die daarop toeziet. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan zal de Autoriteit u eerst vragen om er zelf uit te komen, samen met de vereniging waar u een klacht over hebt. Lukt dat niet dan kunt u bij deze instantie terecht met uw klacht.