Vragen aan wethouder welzijn en zorg, Karin Walters

Ik ga naar huis

Dit is met Enter
Dit is met Shift-Enter

Wat we graag willen weten is hoe het beleid is naar de zelfstandig wonende ouderen toe. Proberen huisartsen ouderen te bereiken – wat je hoort uit verschillende andere plaatsen?  

We  zien dat een deel van de ouderen de zorg uitstellen. Huisartsen zijn alert, maar zij vragen ook te helpen met contact leggen met ouderen. De initiatieven van mantelzorgers, vrijwilligers en welzijnsorganisaties zijn hiervoor van belang: er zijn veel vrijwilligers, die iets willen doen, willen meedenken of beschikbaar zijn voor een praatje. Ze staan hier overzichtelijk bij elkaar: www.hilversumhelpt.nl. We roepen de leden van Senver op, of ouderen die ze kennen, zelf te kijken en welk contact of hulp ze prettig vinden. Het zou fijn zijn als ouderen actie ondernemen en contact/hulp uitproberen, voordat een situatie verslechtert.

Bij medische zorgen blijft het van belang de huisarts te betrekken.

Als ouderen nu ernstig ziek zijn, een ándere aandoening dan corona, Hoe gaan huisartsen om met onze ouderen.  

De zorg aan ouderen bij andere aandoeningen dan corona loopt door. Men kan bellen naar de huisarts en er wordt dan telefonisch advies gegeven of een afspraak gemaakt. Wacht niet te lang met bellen, want het kan iets langer duren dan gebruikelijk, voordat de afspraak plaats vindt. De zorg en de spoedzorg in ziekenhuis Tergooi gaat ook gewoon door. Deze is afgescheiden van de zorg voor corona-patiënten. Zo wordt besmetting voorkomen.

Hoe gaat het met de thuiszorg? Is het aantal uren terug gedraaid? Beschikken ze over beschermingsmiddelen? 

De thuiszorg bestaat uit 2 delen: de huishoudelijke hulp en de wijkverpleging. De huishoudelijke hulp voor de schoonmaak loopt door, waarbij er wel gekeken wordt hoe de beschikbare uren daar ingezet worden waar ze het meest nodig zijn. De huishoudelijke hulpen houden 1,5 meter afstand van de aanwezigen in huis. Een deel van de inwoners heeft zelf de thuiszorg opgeschort, omdat men nu liever niet iemand van buitenaf in huis heeft. Als de inwoner ziek wordt door corona, wordt er in afstemming met de huisarts maatwerk geleverd. Kan de inwoner nog thuis blijven met hulp van partner of mantelzorger? Ook kan het zijn, dat een inwoner wordt opgenomen in de tijdelijke zorglocaties van HilverZorg en Amaris in Hilversum. 

De wijkverpleging, dus de persoonlijke en medische verzorging van mensen, loopt ook door. Zij beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen, als inwoners mogelijk ziek zijn vanwege corona. HilverZorg heeft een speciaal Corona-wijkteam. Als het niet verantwoord is, dat de zieke inwoner thuisblijft, wordt er met de huisarts afgestemd. De inwoner wordt dan opgenomen in de tijdelijke zorglocatie van HilverZorg en Amaris in Hilversum of in ziekenhuis Tergooi.

Is het testen van hulpverleners al gestart? Huisartsen, wijkverpleging e.d.

De GGD Gooi en Vechtstreek is sinds dinsdag 7 april gestart met het dagelijks (op werkdagen) testen van zorgmedewerkers op het coronavirus. Het gaat om zorgverleners van de ambulancedienst, verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. De test wordt aangevraagd vanuit de eigen werkgever, bijvoorbeeld door de instellingsarts, bedrijfsarts, ARBO-arts of specialist ouderengeneeskunde. Als dit niet mogelijk is, kan de aanvraag eventueel via de eigen huisarts verlopen. Een aanvraag wordt gehonoreerd als deze aan de testcriteria voldoet. Een test is namelijk niet bij elke zorgmedewerker noodzakelijk. Het testaanbod is bedoeld voor zorgmedewerkers die niet erg ziek zijn, die niet thuis kunnen blijven tot 24 uur klachtenvrij, die hun werkzaamheden niet kunnen aanpassen en die zolang ze ziek zijn geen persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen gebruiken tijdens het werk. Een ander testcriterium is dat de continuïteit van zorg in het geding moet zijn; bij een negatieve testuitslag (d.w.z. geen corona) zou de medewerker, in overleg met de arts, weer aan het werk kunnen gaan. In de thuissituatie worden alleen patiënten die verdacht worden van een besmetting met het coronavirus en daarbij een verhoogd risico hebben op ernstig verloop, getest als dit van belang is voor de verdere behandeling. De capaciteit daartoe is nog steeds zeer beperkt.

Is het Sociaal Plein nog bereikbaar voor aanvragen, hoe gaat dat nu? 

Het Sociaal Plein werkt door: de locatie aan de Wilhelminastraat (bij het station) is gesloten voor bezoek, maar telefonisch is het Sociaal Plein goed bereikbaar. Men kan bellen naar 035-6292700, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -17 uur.

Ook kan men online een vraag stellen via het contactformulier. Meer informatie staat hier.

U kunt goed op de hoogte blijven wat er gedaan wordt in Hilversum rond Corona. Op www.hilversum.nl, vindt u bij “Corona, informatie en advies” de Nieuwspagina Corona en de weekberichten aan de gemeenteraad met een uitgebreid overzicht van wat de gemeente allemaal doet. Ook de GGD Gooi- en Vechtstreek heeft een “liveblog corona virus” op haar site staan.

Kun je nog gewoon met de Wmo-taxi?

De WMO-taxi rijdt nog gewoon. Er worden nu veel minder ritten aangevraagd, want men blijft zoveel mogelijk thuis. Maar hij rijdt dus nog wel. Meer info: https://www.regiogv.nl/nieuws-media/coronavirus/