NIEUWS

Drukbezochte ledenvergadering in gesprek met burgemeester Van den Top

20 nov. ’23 – In de najaarsvergadering van 17 november werd het jaarplan en de begroting voor 2024 goedgekeurd. In het jaarplan is o.a. het voornemen opgenomen om het maandblad met een kwart uit te breiden. Senver gaat de extra kosten die hiermee gemoeid zijn, betalen uit de reserves. Over een jaar besluiten de leden of de uitbreiding van het maandblad moet doorgaan en of dit tot contributieverhoging moet leiden.
Na het officiële gedeelte ging burgemeester Gerhard van den Top in op vragen van Senver-leden. Die gingen onder andere over veiligheid in het buitengebied, de beschikbaarheid van woningen voor ouderen en de vraag of de gemeentelijke informatie ouderen wel bereikt omdat Gooi-en Eembode op veel plaatsen niet bezorgd wordt.


Gooi-en Eemlander schrijft over onze cursus

12 okt. 23 – De Gooi-en Eemlander schonk ruim aandacht aan onze cursus ‘Hilversum voor Beginners’. Is het niet leuk om kennis te maken met andere gepensioneerden die van buiten Hilversum hier zijn komen wonen?
Eind oktober gaan we beginnen. Je hoeft niet aan de hele cursus mee te doen, je kunt er ook één of meerdere bijeenkomsten uitpikken.
Doe je mee aan de hele serie van 5 bijeenkomsten? Meld je dan aan via onze ticketshop. Je kunt je ook voor één of enkele bijeenkomsten aanmelden.


Eerste Meezingcafé groot succes

22 sept. ’23 – Het eerste meezingcafé op vrijdagmiddag was een doorslaand succes. Bijna 70 mensen waren deze eerste keer gekomen naar het Annagebouw, om te zingen onder leiding van Hans Kwakkel en Paul Back. Het idee hebben we afgekeken van de seniorenvereniging in Zeist, en het was natuurlijk even afwachten of het hier net zo’n succes zou worden als daar. En jawel! Op 22 december weer!