Home

Senver is dé seniorenvereniging in Hilversum. We zetten ons ervoor in om het leven van senioren in Hilversum aangenamer te maken. Door een scala van activiteiten aan te bieden die senioren betrekken bij elkaar en bij de samenleving.

In onze vereniging zijn meer dan 200 vrijwilligers actief onder het motto “Senioren zijn actief voor senioren en delen hun rijke kennis en ervaring graag met anderen”.

Kijk eens verder op deze site en ontdek wat Senver u kan bieden.

Doet u mee met onze levendige vereniging? Iedereen is welkom.


Algemene Ledenvergadering Seniorenvereniging Hilversum

Alle leden zijn hartelijk welkom

  • Datum woensdag 15 mei 2019
  • Plaats St. Annagebouw, achter de Vituskerk aan de Emmastraat tegenover hotel Gooiland.
  • Parkeren op het kerkplein, zowel het hek aan de Emmastraat als aan de Schapenkamp zal geopend zijn om in te rijden
  • Aanvang 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur.
  • Vergaderstukken zijn hieronder beschikbaar . De stukken liggen ook gereed bij de ingang van de zaal.

Agenda

  • 1 -Opening en vaststellen van de agenda
  • 2 -Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 12 december 2018
  • 3 -Verantwoording over het jaar 2018

Het inhoudelijk jaarverslag 2018 met een verantwoording van het beleid. In het verslag worden activiteiten nader in beeld gebracht. 

De jaarrekening 2018 met een toelichting van de penningmeester

Verslag controle door accountantsbureau

Verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.

  • 4 -Activiteiten van de vereniging

Leden krijgen de gelegenheid vragen te stellen over activiteiten van de vereniging.

  • 5-Rondvraag en sluiting

Na afloop is er nog een informeel samenzijn met en een hapje en een drankje
Bestuur, Lid Worden, Maandblad, Privacy, Vacaturebank, Vertrouwenspersoon