Home

Minister Hugo de Jonge in Hilversum

Begin oktober kwam minister Hugo de Jonge naar Hilversum om over eenzaamheid te praten op een door CDA Hilversum georganiseerde thema-avond. Hoe voorkom je ernstige eenzaamheid, ook in Hilversum zijn de cijfers schrijnend. Ontmoeting organiseren is de beste remedie volgens De Jonge. En daar hadden de aanwezige Senver-leden hun antwoord wel op klaar: “Wij hebben Senver, en dat werkt prima tegen eenzaamheid.”

Versterken van het samenleven en zinvolle relaties leren aangaan, was het belangrijkste advies dat de minister had om eenzaamheid tegen te gaan. Daar kunnen verenigingen als Senver een grote rol in spelen.

Hij kreeg die stelling van verschillende kanten bevestigd: “Wie lid wordt van onze seniorenvereniging kan de hele week aan activiteiten meenemen. De vereniging zorgt dat nieuwe leden een warm welkom krijgen, en dat oudere leden thuis opgezocht worden.” Rik Brugman, lid van Senver, en het afgelopen jaar weduwnaar geworden, vond zelf dat hij tot groep behoort die het risico loopt op eenzaamheid. “Maar gelukkig heb ik via Senver een grote kennissenkring, en dat is erg veel waard.”

De minister realiseerde zich dat het er niet alleen om gaat om eenzaamheid te voorkomen, maar ook dat er meer voorzieningen moeten komen om het langer thuis blijven wonen mogelijk te maken. Ook hebben mantelzorgers goede ondersteuning nodig. Samen met Ben Hammer, directeur van Hilverzorg, concludeerde de minister dat nieuwe woonvormen voor ouderen hard nodig zijn, zeker omdat het aantal 75-plussers het komende decennium fors gaat toenemen.