Bestuur

Bereikbaarheid bestuur

 • Per e-mail aan: info<AT>senver.nl (Dan <AT> vervangen door @)
 • Postadres: Trompenbergerweg 6-12, 1217 BE Hilversum. (Het adres van Bertine van der Pluijm, zie hieronder)

Bestuursleden en hun functie

 • Ineke van de Rotte, voorzitter. Tel. 035-6241880.
  i.vanderotte <AT>chello.nl
 • Helmi Duijvestein, penningmeester
  helmiduijvestein<AT>gmail.com
 • Andele Nauta, algemeen bestuurslid
  a.w.nauta<AT>kpnmail.nl
 • Bertine van der Pluijm, secretaris
  bpluijm<AT>upcmail.nl
 • Judith Kortland
 • Theo Veldkamp


Gegevens oprichting en Kamer van Koophandel

De officiële naam van de vereniging luidt: Seniorenvereniging Hilversum. Onze vereniging is op 3 september 2012 opgericht.
We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55977898.
Het banknummer van de vereniging is NL69 INGB 0007389693


Statuten

Hier vindt u de statuten, eerst ziet u de laatste wijziging dan de volledige statuten: