De Kern Van…

Over leven en werk van Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Een Romantische Revolutionair

Weinigen hebben in Nederland zo tot de verbeelding gesproken als Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919). Tienduizenden arbeiders zagen in hem een Verlosser, een held die in een leven van lijden en strijden afstand deed van het aanzien van de hoge kringen waartoe hij door geboorte behoorde. Hij redigeerde het beroemde blad ‘Recht voor allen’ en onder zijn charismatische leiding groeide de Sociaal Democratische Bond uit tot een landelijke politieke partij.

Jan Willem Stutje, auteur van een biografie over Domela Nieuwenhuis en onze inleider op 6 februari, schetst in de lezing zijn levensloop van christen tot anarchist. Hij staat stil bij Domela’s charisma en bij zijn breuk met de SDAP van P.J.Troelstra. Hij presenteert Domela als een internationale coryfee zonder wie het socialisme en het anarchisme een minder utopisch aanzien had gekregen.

Jan Willen Stutje is historicus, Hij was verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale geschiedenis en werkte aan diverse universiteiten. Zijn biografie over Domela verscheen in 2012 onder de titel: ‘Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Een Romantische Revolutionair’. Hij haalde met dit werk de shortlist van de Libris Geschiedenisprijs. 

  • Datum maandag 6 februari, 14.30 tot 16.30 uur
  • Plaats Bibliotheek Hilversum
  • Kosten € 6,00.
  • Aanmelden: kaartje kopen online. Of in het Senverwinkeltje in de bibliotheek op de vrijdagmorgen van 10.30-12.00 uur.