Kern van…

…  Kierkegaard

Kierkegaard ( 1813-1855) en/in het dagelijks leven

Op 5 november staat het dagelijks leven van Kierkegaard centraal in de serie De Kern van…Wat is daar eigenlijk zo bijzonder aan? Het dagelijks leven is toch gewoon het leven van iedere dag, het gewone leven.

Ongewoon is dat je bij een filosoof en schrijver daaraan denkt. Kierkegaards schrijverschap kent twee polen; de pseudonieme werken en de werken die hij schreef onder zijn eigen naam, de zogenaamde opbouwende toespraken bestemd voor een veel groter lezerspubliek.

Maar er is meer. Uit zijn brieven weten we vrij veel over Kierkegaards eigen dagelijks leven. Hoe hij rondliep in de straten van Kopenhagen, als een psychologisch waarnemer, geïnteresseerd in het wel en wee van gewone mensen.

En hoe hij daar wandelde samen met anderen die hij toevallig op zijn voettochten tegenkwam. Ook aan dat soort ontmoetingen hebben we brieven van hem te danken, die vaak een verrassende kijk geven op zijn alledaagse leven.

Waarover schreef hij

En dan de onderwerpen waarover hij graag schreef: liefde en angst, vertrouwen en vertwijfeling. Geen alledaagse onderwerpen, maar wel over het menselijk leven, over zaken waar iedereen in zijn leven mee te maken heeft of krijgt. Schrijver over het menselijke, zo beschouwde hij zichzelf het liefst.

Inleider

De inleider is Andries Visser. Andries studeerde wiskunde, filosofie en theologie. Hij was o.a. twintig jaar docent op het Comenius College in Hilversum. Al jaren houdt hij zich bezig met het werk van Kierkegaard en vertaalde samen met zijn vrouw meer dan tien werken van Kierkegaard uit het Deens. Recent verscheen een nieuwe vertaling van Het begrip angst.

  • Datum maandag 5 november
  • Tijd van 15.00 tot 17.00 uur.
  • Kosten € 5,00
  • Plaats Sociëteit De Unie, ’s-Gravelandseweg 57
  • Na afloop kan er gegeten worden in De Unie tegen een schappelijke prijs.