Kern van…

De Kern van… op maandag 4 maart

Comenius (1592-1670) – Leven en werk

In de serie ‘Grote geesten’ staat op 4 maart Comenius centraal.  Jan Amos Komensky, zoals deze Moraviër eigenlijk heette, zou je kunnen omschrijven als een universeel genie van de geesteswetenschappen. Naast een baanbrekende pedagoog was hij ook theoloog, filosoof en taalkundige. Hij hield zich bovendien bezig met politiek en hij organiseerde in de vele steden waar hij in Europa verbleef zijn eigen drukkerij.

Gevlucht voor de oorlog

Comenius leidde een lang en veelbewogen leven. Als gevolg van de verschrikkingen van de Dertigjarige Oorlog was hij als protestant genoodzaakt om meerdere keren te vluchten.

Desondanks zag hij kans om een ongelooflijk groot aantal boeken te schrijven en in verschillende landen een onderwijshervorming tot stand te brengen.

Zijn laatste jaren bracht hij door in Amsterdam, in die dagen een toevluchtsoord voor vrije geesten. In 1670 stierf hij op 78-jarige leeftijd, en werd hij begraven in de toenmalige Waalse kerk in Naarden, de plaats waar nu nog altijd zijn mausoleum en het belendende Comeniusmuseum kan worden bezocht.

Geïnspireerd door Comenius

Inleider Henk Roos is als mede-Senverlid voor ons geen onbekende. Reeds in zijn studietijd kwam hij Comenius tegen bij de colleges over de geschiedenis van het tekenonderwijs. Daarna volgden vele jaren als tekenleraar op het Comenius College.

De lezing is ingedeeld in drie blokken: Comenius’ leven, zijn boeken en zijn ideeën.

Comenius was een pionier op het gebied van aanschouwelijk onderwijs en beeldende vorming. Voor zover mogelijk zal Henk zijn lezing dan ook larderen met beeldmateriaal.

  • Datum: 04 maart 2019
  • Tijd: van 15.00 tot 17.00 uur
  • Plaats: Sociëteit De Unie, ’s Gravelandseweg 57
  • Aanmelden: voor dit onderdeel hoeft u zich niet aan te melden.
  • Kosten: €5,00
  • Na afloop kan in de sociëteit gegeten voor een schappelijke prijs.