De Kern Van…

De Kern Van… over het Stoïcisme, op 4 oktober
Stoïcisme, een oude filosofie voor een modern leven’

Op de eerste maandag van oktober start ook weer de lezingenserie ‘De Kern van…’. Deze keer staat het Stoïcisme centraal. Misschien is een stoïcijnse levensinstelling wel bij uitstek van belang in deze turbulente en verwarrende tijd. De lezing wordt verzorgd door Miriam van Reijen (1946).  Zij bespreekt korte teksten van enkele Griekse en Romeinse Stoïcijnse filosofen uit de Oudheid: Seneca over woede, Epicurus over geluk en Epictetus over angst. Daarna gaan we er kritisch naar kijken, vanuit eigen voorbeelden en ervaringen. Wat is waar? Heeft de stoïcijnse filosofie gelijk? En vooral: hoe kun je die filosofie in praktijk brengen?

Miriam van Reijen is afgestudeerd in de sociale filosofie en ethiek en in de cultuur- en godsdienstsociologie. Zij promoveerde op Spinoza. Zij heeft filosofie gedoceerd op diverse hogere beroepsopleidingen en is daardoor goed in staat het zelf filosoferen toe te passen op de praktijk.  Haar persoonlijke motto is: ‘Word van een lijder een leider.’

  • Datum maandag 4 oktober, 15.00 – 17.00 uur
  • Plaats Bibliotheek Hilversum, ’s-Gravelandseweg  55
  • Kosten € 5,00. Kaartje te bestellen op www.bibliotheekhilversum.nl bij online kaartverkoop. De bibliotheek hanteert een coronacheck.