De Kern Van…

De Kern van…over leven en werk van Krishnamurti

Op maandag 8 november verzorgt Martin van Kalmthout, psychotherapeut en schrijver, een inleiding over leven en werk van Krishnamurti. Wat hem in het werk van Krishnamurti aanspreekt is de radicale wijze waarop hij de grote levensvragen te lijf gaat. Krishnamurti’s benadering is sterk psychologisch gericht, omdat hij zelfkennis als de basis ziet van alle onderzoek: als je jezelf niet kent, bekijk je de mensen en de wereld vanuit een troebele bril, zo zegt hij.  De manier waarop Krishnamurti ‘het religieuze’ omschrijft en onderzoekt, is volgens Van Kalmthout fascinerend en modern in onze geseculariseerde wereld.  Geheel in zijn stijl wijst hij georganiseerde religies, dogma’s en rituelen met kracht van de hand, omdat ze ons op het verkeerde been zetten. Maar daarmee is de kous niet af, maar begint de zoektocht naar wat hij ‘het religieuze’ noemt pas echt.

In deze bijeenkomst zal Martin van Kalmthout aan de hand van teksten van Krishnamurti bespreken wat zijn benadering inhoudt, en stil staan bij wat die teksten bij onszelf oproepen.

  • Datum maandag 8 november, van 15.00 tot 17.00 uur
  • Plaats Bibliotheek Hilversum, ’s-Gravelandseweg 55
  • Kosten €5,00. Kaartje te bestellen op www.bibliotheekhilversum.nl  bij online kaartverkoop. De bibliotheek hanteert een coronacheck.

De Kern van….over leven en werk van Charles Dickens

Op maandag 6 december zal onze inleider, André Roes, ingaan op het leven van Dickens, eigenlijk een roman op zich. Dickens klimt uit de armoede op tot één van Engelands beroemdste schrijvers. Wie was deze man, die zoveel van zichzelf, zijn leven en vooral zijn jeugd, blootlegde in zijn romans?

André zal daarna ingaan op drie belangrijke aspecten van Dickens’ werk: zijn sociale bewogenheid; zijn diep psychologisch inzicht in wie de mens is; zijn religieuze instelling, die gepaard gaat met zijn kritiek op de kerk van zijn tijd, met name de hypocrisie in de godsdienst. Er wordt afgesloten met Christmas Carol, een boek over hebzucht, onverschilligheid, maar ook over inkeer en vergeving.

Anton Roes (1946) is historicus. Hij promoveerde op de laatste katholieke emancipator, Anton van Duinkerken. Hij publiceerde over Dickens, Andersen, Kierkegaard en onlangs over Maria. Eerder hield hij voor Senver lezingen over H.C. Andersen en Vaclav Havel.

  • Datum maandag 6 december, aanvang 10.00 uur. NB: dus niet meer ‘s middags zoals eerder.
  • Plaats Bibliotheek Hilversum, ’s-Gravelandseweg  55
  • Kosten € 5,00.
  • Aanmelden en kaartverkoop vanaf 22 november op www.bibliotheekhilversum.nl bij online kaartverkoop. De bibliotheek hanteert een coronacheck.