Privacyregels

Senver heeft de privacyregels vastgelegd in een privacy-reglement. Senver geeft daarmee uitvoering aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – afgekort AVG.

Printversie van het privacy-reglement, voor het laatst herzien in januari 2024.