Filosofie

Onderstaande cursus wordt in het najaar van 2023 herhaald.

Inleiding moderne filosofie – van Descartes tot Hegel

Het begrip modern staat in dit verband voor afstand nemen van het middeleeuwse scholastieke denken en nieuwe wegen inslaan met de rede als gids. Sleutelbegrip is ‘de Verlichting’. De inhoud hiervan wordt met name belicht vanuit een vijftal denkers: Descartes; Spinoza; Kant; Rousseau en Hegel.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van een reader. Deze reader wordt bij aanvang ter beschikking gesteld. De kosten van de reader bedragen € 4,–

Docent: Hans Beuk

  • Data: 13 en 27 februari, 13 en 27 maart en 10 april 2023
  • Locatie: tuinkamer woongemeenschap Lopes Dias, Lopes Diaslaan 35, 1222 VA Hilversum
  • Tijdstip: 13.30 – 15.30 uur
  • Cursusgeld: € 40,– exclusief reader en consumpties.
  • Aanmelden bij Hans Beuk: jtabeuk@outlook.com