Filosofie

Cursus: ‘Verlichting onder Vuur’

Westers denken: van Schelling tot Bergson

Hans Beuk verzorgt al enkele jaren filosofiecursussen voor Senver-leden. In februari start een nieuwe cursus ‘Verlichting onder Vuur’. Het moderne denken dat begint bij Descartes (17e eeuw) heeft ‘de rede’ als gids gekozen op haar weg naar een hoopvolle toekomst. Met de romantiek komt een eerste tegenreactie op gang. De Verlichting raakt in opspraak. Filosofen gaan eraan twijfelen of de denkbeelden van de Verlichting wel voldoende zijn om menselijke ervaringen over de hele breedte goed te kunnen interpreteren.

Deze cursus is de laatste in een reeks van cursussen die de ideeëngeschiedenis van de westerse filosofie als onderwerp heeft. In dit laatste deel wordt de kritiek op de moderniteit (Verlichting) verwoord bij monde van prominente denkers als Schelling, Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, en Bergson. Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van een reader. Deze reader ontvang je bij aanvang van de cursus. De kosten van de reader bedragen € 5,00. Wie meer over Hans Beuk wil weten kan kijken op: www.salonderverdieping.nl/hans.pdf

  • Data 19 februari, 11 en 25 maart en 15 en 29 april
  • Tijdstip 13.30 – 15.30 uur
  • Locatie Tuinkamer Woongemeenschap Lopes Dias, Lopes Diaslaan 39
  • Kosten € 40,- exclusief reader en consumpties
  • Aanmelden via e-mail aan Hans Beuk: jtabeuk[AT]outlook.com [AT] is @