Belastingen

Belastinghulp door vrijwilligers Senver

Het is weer ‘belasting-tijd’, tussen 1 maart en 30 april moeten veel mensen een aangifte inkomstenbelasting doen bij de belastingdienst over het jaar 2017. Vrijwilligers van Senver kunnen u op verschillende manieren bijstaan.

Spreekuur

Mocht u bij het invullen van uw gegevens tegen vragen aanlopen dan zijn er gratis inloopspreekuren in de bibliotheek. Senver belastinghulpvrijwilligers zijn aanwezig op maandagmiddagen van 5 maart tot en met 23 april, steeds van 15.00 – 17.00 uur. En verder op vrijdagavond 9 en 23 maart, van 18.30- 20.00 uur. Per aangifte wordt een tarief van € 10,00 berekend, ter plekke contant te voldoen.

Even checken

Wilt u het formulier zelf invullen, maar met hulp, of wilt u het formulier na afloop nog doorlopen met een van de opgeleide vrijwilligers, dan kan dat ook. De belastinghulp maakt dan eerst een telefonische afspraak en komt vervolgens bij u thuis.

U blijft natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u verstrekt en die in de aangifte worden opgenomen. De belastinghulp van Senver kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Het hele formulier

Wilt u dat een van de belastinghulpen het hele formulier voor u invullen, dan is er wat voorbereiding nodig. Belastinghulpen gebruiken niet uw DigiD, maar een zgn. DigiD-machtiging. Daarmee krijgen ze toegang tot uw belastinggegevens zonder dat ze uw DigiD hoeven te weten. U kunt deze machtiging alvast aanvragen bij de Belastingdienst via internet https://machtigen.digid.nl, of telefonisch via (088) 1236555, waarbij u uw BSN-nummer en geboortedatum moet opgeven.

Contact

Wilt u voor het eerst gebruik maken van deze hulp, dan kunt u een mail met uw naam en telefoonnummer sturen naar  belastinghulpsenver@gmail.com of u kunt bellen met Riny van Stigt, tel. 06-51154212.

Inkomensgrens

De hulp wordt gegeven aan Senver-leden met een jaarinkomen tot € 35.000 voor alleenstaanden en € 55.000 voor echtparen/samenwonenden. Voor het invullen door Senver is de bijdrage in de kosten € 10 per persoon. Dat betekent dus € 20 voor gehuwden en samenwonenden. Deze  bijdragen gelden niet voor een enkele vraag die via het spreekuur gesteld wordt.

 

  • Het invullen van uw belastingformulier door Senver kost € 10,00 per persoon (dus € 20 voor gehuwden en samenwonenden).
  • Wilt u zich alvast aanmelden voor hulp dan kunt u bellen naar coördinator Riny van Stigt,  06-51154212. U kunt ook een e-mail sturen naar belastinghulpsenver<AT>gmail.com, waarin u uw naam en telefoonnummer noemt. Riny neemt dan contact met u op.