Senioren Wegwijzers

SeniorenWegwijzers

Onze Seniorenvereniging organiseert niet alleen excursies en sportieve activiteiten, maar is er ook voor onderlinge hulp en voor de belangenbehartiging.

Wat doen onze SeniorenWegwijzers?

De werkgroep SeniorenWegwijzers is in 2007 gestart, eerst nog onder ANBO-vlag, en later als Senver-werkgroep. Het doel van de werkgroep is om de leden via een eenmalig huisbezoek te informeren over de voorzieningen en de regels in Hilversum op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiële tegemoetkomingen. Elk jaar worden de leden uit een ander geboortejaar opgezocht, dit jaar zijn het de leden uit 1933. Nieuwe leden krijgen ook een bezoek aangeboden.

De vrijwilligers van de werkgroep zoeken contact via een aankondigingsbrief waarin ze zich voorstellen en aankondigen dat ze zullen opbellen om te horen of een huisbezoek op prijs wordt gesteld.
Als dat het geval is wordt er een afspraak gemaakt.

Het huisbezoek zelf verloopt aan de hand van een vragenlijst waarin de onderwerpen wonen, veiligheid, klusjes in en om het huis, vervoer, zorg, sociale contacten, tijdbesteding en eventueel financiën worden besproken. Belangrijke opmerkingen die het algemeen welzijn van ouderen betreft, speelt de werkgroep door aan het bestuur.

Voorziening aangevraagd?

Mocht u een voorziening hebben aangevraagd bij de gemeente, bij het Sociaal Plein, en er vindt een keukentafelgesprek bij u thuis plaats, dan kunt u ook de SeniorenWegwijzers inschakelen. Het wordt door veel mensen als prettig ervaren als er een derde persoon bij het gesprek aanwezig is. Dat kan natuurlijk een familielid zijn, maar ook een van deze vrijwilligers. Ze hebben hiervoor een korte training gevolgd.

Wie meer wil weten kan contact opnemen met Corrie v.d. Horst of Ineke vd Rotte. Corrie v.d. Horst kunt u bereiken via 035-5446974. Ineke van de Rotte kunt u bellen op 035-6241880.

Belangrijk is ook nog dat de SeniorenWegwijzers zich altijd kunnen legitimeren met hun ledenpas en identiteitskaart.