Vacaturebank

Vacaturebank voor vrijwilligersfuncties
bij de Seniorenvereniging Hilversum

  • Senver werkt vanuit het motto: Senioren zijn actief voor Senioren en delen hun opgedane kennis en ervaring met anderen.
  • Senver heeft inmiddels 220 actieve vrijwilligers, maar is blijvend op zoek naar nieuwe vrijwilligers om de werkgroepen en het bestuur vitaal te houden.

Vacature overzicht:

  • Secretaris
  • Vervoer- en begeleiding bij bezoek aan arts en ziekenhuis
  • Distributieteam maandbladen naar bezorgers

Secretaris

Aan het einde van 2019 is de eerste bestuursperiode van vier jaar van de secretaris, Marianne Ruigrok, afgelopen. Marianne heeft besloten om zich niet herkiesbaar te stellen voor een volgende periode. Het bestuur gaat ruim op tijd op zoek naar een nieuwe secretaris, om de overdracht en opvolging soepel te laten verlopen. De opvolger krijgt op deze manier ruim de tijd om zich in te werken.

We zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die actief wil worden in het bestuur en de activiteiten rond het secretariaat op zich wil nemen.

Taken van de secretaris:

  • 1.voorbereiden en verslaglegging van de maandelijkse bestuursvergaderingen.
  • 2.voorbereiden en verslaglegging van de Algemene Ledenvergaderingen, twee maal per jaar.
  • Aanspreekpunt voor algemene zaken aangaande de vereniging en de leden.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Marianne Ruigrok. Telefoon: 035-6850442. Zij vertelt u graag over nadere bijzonderheden van haar taak.


Vervoer- en begeleiding naar arts en ziekenhuis

De werkgroep, is vanwege toegenomen vraag door leden om vervoerd en/of begeleid te worden naar arts en ziekenhuis, op zoek naar uitbreiding van het team. Vind je het leuk en zinvol om met de eigen auto mensen te vervoeren van huis naar arts of het ziekenhuis en mensen ook weer thuis te brengen, dan ben je van harte welkom in deze werkgroep. Informatie kun je opvragen Constance van der Poll. Telefoon: 06-20483538. Email: constance.van.der.poll<AT>gmail.com.

Distributie maandblad naar bezorgers

Iedere maand is er een duo actief om het maandblad bij de drukker af te halen en de pakketten Senverbladen bij de bezorgers af te leveren. Voor de distributie hiervan zijn we per direct op zoek naar een vervanger van Bas de Paauw en op termijn naar een vervanger van Rob van Dale, het huidige duo.

Voor informatie kunt u terecht bij Marijke Lubberding. Telefoon: 06-10391854. Email: marlub<AT>planet.nl.

Heeft één van de genoemde vacatures je interesse? Meld je dan rechtstreeks aan bij de genoemde contactpersoon of informeer vrijblijvend per e-mail of telefoon.


AANMELDING

Heeft één van de genoemde vacatures je interesse? Meld je dan rechtstreeks aan bij de genoemde contactpersoon of informeer vrijblijvend per e-mail of telefoon.