Historielezingen

Lezing over: wandeltocht door het Gooi anno 1880

Op 19 oktober begint een nieuw seizoen van de Senver-historielezingen. Deze keer: terug naar 1880. Een Rotterdamse dominee maakt grote wandeltochten door Nederland. Hij loopt ook door het Gooi. In een boek beschrijft hij wat hij allemaal ziet en wat hij daarvan vindt. Tijdens de Senver-historielezing volgen we deze dominee Jacobus Craandijk op zijn zwerftocht door het Gooi. Wat viel hem op? Wat is er nog over van wat hij zag? Welke opmerkelijke zaken zijn verdwenen?

Craandijk bezoekt bijvoorbeeld een kunstmuseum in Crailo. Hij beklimt de Tafelberg vanwaar hij de vuurtoren van Marken kan zien. Hij vindt dat “Naarden bijzonder weinig aantrekkelijks heeft”, hij spreekt van de wateroverlast in Hilversum en de armoe van de textielarbeiders. Hij loopt langs het pensionaat voor jonge dames in Bussum, langs Jan Tabak, langs Valkeveen, de Zuiderzeekust (“een romantisch landschap”), Huizen, Laren (“voor de arme woningen zien wij grijsaards, vrouwen en kinderen bezig met het spinnen van vlas”) en het St. Janskerkhof (“een zonderlinge woeste plek”).

Terug naar 1880 en tegelijk vergelijkend met 2020, in deze rijk-geïllustreerde lezing van Willibrord Ruigrok.