Historielezingen

600 jaar onderwijs in Hilversum

Het onderwijs – hoe heeft zich dat ontwikkeld in Hilversums 600-jarige geschiedenis? In de Senver-historielezing op 27 februari zal Kees van Aggelen dat toelichten: van dorpsschooltje tot media-academie.

De eerste schooldag: Kinderen en ouders bij het schoolplein van de Nassauschool aan de Merelstraat.
Een foto uit 1953, gemaakt door Jacques Stevens.

Over de eerste eeuwen valt nog niet zoveel te vertellen. Pas in de 18e eeuw komt er een dorpsschool, van meester Gijsbert Haan: één klas met wel 300 leerlingen. Hoger onderwijs kwam pas in 1903 met een HBS. In de 20ste eeuw groeide Hilversum uit tot een centrumgemeente voor het voortgezet onderwijs, en met de Media-Academie kwam er zelfs een unieke nationale opleiding.

Kees van Aggelen heeft altijd in Hilversum op school gezeten en heeft 43 jaar onderwijservaring op lagere-/basis-scholen. Hij heeft historisch onderzoek gedaan en schreef mee aan het boek ‘Onderwijs in Hilversum, van dorpsschool tot media academie. In zijn lezing geeft hij een overzicht van ontstaan, groei en verscheidenheid van onderwijs, en zal o.a. ingaan op materialen en methodes, zoals wandplaten. Uiteraard komen ook veel schoolgebouwen aan bod.

  • Datum dinsdag 27 februari, 10.30 – 12.30 uur
  • Plaats Bibliotheek, ’s-Gravelandseweg 55
  • Kosten € 6,00
  • Aanmelden en kaartje kopen kan hier

600 jaar oorlogen en andere rampspoed

Hilversum bestaat nu officieel zeshonderd jaar. In die afgelopen zes eeuwen was het niet altijd pais en vree voor de Hilversummers. Dán waren het de Fransen, dán weer de Duitsers die hen het leven zuur maakten. En was er geen oorlog, dan werd het dorp van tijd tot tijd geteisterd door hevige branden. Maar ook de aanleg van de spoorlijn en de half afgemaakte verkeersdoorbraken lieten hun sporen achter in het dorp. Historicus Pieter Hoogenraad vertelt over de rampspoeden die zich de afgelopen eeuwen in Hilversum hebben voltrokken – maar waar de bewoners altijd weer bovenop kwamen.

  • Datum dinsdag 26 maart, 10.30-12.30 uur
  • Plaats bibliotheek, ’s-Gravelandseweg 55
  • Kosten € 6,00
  • Aanmelden en kaartje kopen kan hier of in het Senver-winkeltje in de bibliotheek op vrijdag tussen 10.30 en 12.00 uur