Algemene ledenvergadering

Extra ALV op woensdag 22 januari

Op woensdag 22 januari is er een extra algemene vergadering, om de agendapunten te behandelen die op de vergadering van december 2019 zijn blijven liggen. Het betreft de volgende agendapunten:

  • Samenstelling bestuur, aftreden en benoemingen
  • Werkplan voor het jaar 2020, zie hier.
  • Begroting 2020, zie hier
  • Rondvraag en sluiting

De vergadering begint om 14.00 uur en wordt zoals altijd gehouden in de grote zaal van het St. Annagebouw, achter de Vituskerk aan de Emmastraat.