Algemene ledenvergadering

Ledenvergadering op 10 mei 2023

De voorjaarsvergadering zal plaats vinden op woensdag 10 mei, aanvang .14.00 uur in het St. Annagebouw áchter de Vituskerk aan de Emmastraat 1.

De stukken zijn op deze pagina te downloaden. Ze liggen ook (in beperkte aantallen) geprint klaar bij de ingang van de zaal.

  1. Agenda van de vergadering
  2. Verslag van de ALV van 18 november 2022
  3. Verslag van de extra ALV van 23 januari 2023
  4. Het Jaarverslag 2022.
  5. Jaarrekening 2022
  6. Tkn: Rooster van aftreden bestuursleden
  7. Notitie over toekomst stadsauto