Maandblad

Senver Maandblad

Ons blad verschijnt 11 keer per jaar. We hebben een ploeg van 45 bezorgers, die het blad bij de leden aan huis bezorgt.

Heeft u op de eerste van de maand nog geen nieuw blad ontvangen, neemt u dan contact op met Bas de Paauw, tel: 035-6832434 of 06-10632023.


2018

Senver OKTOBER

Senver SEPTEMBER

Senver JULI-AUG

Senver JUNI

Senver MEI

Senver APRIL

Senver MAART

Senver FEBRUARI

 

 

 


Kopij inleveren

Dit maandblad verschijnt in de laatste week van de maand. Artikelen voor het blad kunt u aanleveren via redactie<at>senver.nl

Resterende Kopij data 2018:

  • Blad November: 10 oktober
  • Blad December: 07 november
  • Blad Januari 2019: 07 december