Senver Maandblad

Ons maandblad verschijnt in 2023 elke maand, behalve in augustus.

Maandblad 2023

Kopij inzenden

Wil je iets insturen voor het maandblad, stuur je bijdrage dan per e-mail naar redactie [AT] senver.nl.
(en dan [AT] vervangen door een @).)
Het is niet zo dat uw tekst automatisch geplaatst wordt. De redactie kijkt of het past in de redactionele formule van het blad.

REDACTIE
De redactie die het blad samenstelt, bestaat uit vier personen: Elze Mulder, Joanna Schopman, Marijke Lubberding, Ineke van de Rotte en Willibrord Ruigrok.

BEZORGING
Een ploeg van 61 bezorgers zorgt dat het blad elke maand bij de leden komt. De bezorging wordt gecoördineerd door Paul Bär. Winfried Gall, Dieuwerke Krikke, Hanneke Meeuwis en anderen verdelen de bladen over de diverse bezorgers.

KLACHT?
Heeft u op de eerste van de maand nog geen nieuw blad ontvangen, neem dan contact op met Winfried Gall, tel. 06-22022833.