Maandblad

Senver Maandblad

Ons blad verschijnt 11 keer per jaar. We hebben een ploeg van 45 bezorgers, die het blad bij de leden aan huis bezorgt.

Heeft u op de eerste van de maand nog geen nieuw blad ontvangen, neemt u dan contact op met Bas de Paauw, tel: 035-6832434 of 06-10632023.


2019

Senver MEI

Senver APRIL

Senver MAART

Senver FEBRUARI

Senver JANUARI


Kopij inleveren

Dit maandblad verschijnt in de laatste week van de maand. Artikelen voor het blad kunt u aanleveren via redactie<at>senver.nl

Kopij data 2019:

  • Blad juli/augustus: woensdag 12 juni
  • Blad september: woensdag 14 augustus
  • Blad oktober: woensdag 11 september
  • Blad november: woensdag 9 oktober
  • Blad december: woensdag 13 november
  • Blad januari 2020:  vrijdag 6 december