Maandblad

Ons maandblad verschijnt in 2024 elf keer. Juli en augustus is een dubbelnummer. Daarin staat ook het programma van de Zomerschool.

Maandblad 2024

Maandblad 2023

Kopij inzenden

Wil je iets insturen voor het maandblad, stuur je bijdrage dan per e-mail naar redactie [AT] senver.nl.
(en dan [AT] vervangen door een @).
Het is niet zo dat je tekst automatisch geplaatst wordt. De redactie kijkt of het past in de redactionele formule van het blad.

REDACTIE
De redactie die het blad samenstelt, bestaat uit acht personen: Elze Mulder, Joanna Schopman, Irene Gret, Saskia Maria Donk, Marijke Lubberding, Ineke van de Rotte, Willibrord Ruigrok en Theo Klein Woud. De vormgeving wordt professioneel uitgevoerd door Jannie de Groot.

BEZORGING
Een ploeg van 61 bezorgers zorgt ervoor dat het blad elke maand bij de leden komt. De bezorging wordt gecoördineerd door Marijke Lubberding. Winfried Gall, Anneke de Bruin, José Tempelmann en Hanneke Meeuwis verdelen de bladen over de diverse bezorgers.

KLACHT?
Heb je op de eerste van de maand nog geen nieuw blad ontvangen, neem dan contact op met José Tempelmann, tel. 06-51548061.