Senver Maandblad

Ons maandblad verschijnt in 2023 hoogstwaarschijnlijk 11 keer.

Maandblad 2023

Maandblad 2022

Kopij inzenden

Wilt u iets insturen voor het maandblad, stuur uw bijdrage dan per e-mail naar redactie [AT] senver.nl.
(en dan [AT] vervangen door een @).)
Het is niet zo dat uw tekst automatisch geplaatst wordt. De redactie kijkt of het past in de redactionele formule van het blad.

REDACTIE
De redactie die het blad samenstelt, bestaat uit vier personen: Elze Mulder, Joanna Schopman, Marijke Lubberding, Ineke van de Rotte en Willibrord Ruigrok.

BEZORGING
Een ploeg van 45 bezorgers zorgt dat het blad elke maand bij de leden komt. De bezorging wordt gecoördineerd door Ineke Marijt en Agnes Schopman. Rob van Dale en Bas de Paauw verdelen de bladen over de diverse bezorgers.

KLACHT?
Heeft u op de eerste van de maand nog geen nieuw blad ontvangen, neemt u dan contact op met Paul Bär, tel. 06-54768420.