Poëziemiddagen

Een briefwisseling met Ida Gerhardt

Op dinsdag 16 april gaat de poëzielezing over Ida Gerhardt. Inderdaad is zij al vaker onderwerp van bespreking geweest op onze poëziemiddagen, maar deze middag wordt ons een iets andere blik op deze geliefde dichter geboden.

Neerlandicus Pieta van Beek zal een beeld schetsen van haar bijzondere relatie met Ida Gerhardt, vooral aan de hand van de jarenlange briefwisseling die zij hadden, en die in 2001 in boekvorm verscheen als Brieven van overzee. (2001, 2e druk 2013). De correspondentie met Ida ging over uiteenlopende onderwerpen; thema’s waren o.a. jeugd en ouderdom, school en universiteit, natuur en het verval van natuur, rechtvaardigheid en apartheid, opvoeding en onderwijs, en last but nog least, Pieta’s tweelingzoons Thomas en Brandaan.

De liefde voor de poëzie van Ida Gerhardt trof de jonge studente Van Beek als een blikseminslag: terwijl poëzie haar tot dan toe voornamelijk mysterieus en onbegrijpelijk voorkwam, werd zij tijdens een tentamen diep getroffen door Gerhardts gedicht ‘Onder Gorcum‘, en dan met name door de laatste regel: Stormen en onweren trekken wij aan.

Dr. Pieta van Beek is Research Fellow bij de Universiteit van Stellenbosch en Research Associate bij de Universiteit van Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam.

  • Datum: dinsdag 16 april 2024, van 14.30-16.30 uur
  • Plaats: Bibliotheek Hilversum
  • Kosten: € 6,00
  • Aanmelden en kaartje kopen: kan hier of koop een kaartje in de Senverwinkel op vrijdag in de bibliotheek tussen 10.30 en 12.00 uur.