Levenstestament

Testament en levenstestament: zo houd je de regie
Lezing op woensdag 6 februari

In oktober woonden een honderdtal mensen een lezing van Senver bij met als onderwerp ‘De laatste levensfase’.

Een moeilijk onderwerp omdat we geconfronteerd werden met het feit dat ons leven eindig is. En hoewel we weten dat het zo is, kijken we liever de andere kant op want we zijn dan wel niet meer zo jong, zo oud zijn we ook nog niet!

In aansluiting op de lezing van oktober is er op 6 februari een lezing over het testament en het levenstestament. Sommigen onder u zullen zeggen: dat heb ik al jaren geleden geregeld. Maar weet u dat de wetgeving is veranderd? Dat de erfbelasting is verlaagd? Dat de bijdrage aan het verpleegtehuis eveneens is verlaagd? En buiten dat, mogelijk zijn er in uw privéleven zaken veranderd.

Daarnaast is ook het levenstestament erg belangrijk. In oktober ging het in de lezing onder andere over euthanasie en palliatieve sedatie. En wat als er sprake is van reanimatie. Onze wensen hieromtrent kunnen we vastleggen in het levenstestament. Hoe we dat moeten doen, komt aan de orde in de lezing die gegeven zal worden door mr. drs. Johan Mulder.  Aangezien we een grote opkomst verwachten adviseren wij u om u tijdig aan te melden.


  • Datum woensdag 6 februari
  • Aanvang 14.00 uur. De zaal is open om 13.30 uur.
  • Plaats Annagebouw, het verenigingsgebouw achter de Vituskerk, aan Emmastraat 1.
  • Kosten leden gratis, voor niet-leden € 2,50
  • Aanmelden liefst voor 1 februari. Via e-mail: stult<AT>planet.nl of via telefoon 035-6241520