Marker Wadden

Als illustratie bij een artikel in het maandblad vroegen we naar foto’s van de Marker Wadden. En die kregen we. Drie ervan namen we op in het maandblad. Andere foto’s publiceren we hieronder.