Tante Mathilde

Annie M.G. Schmidt schreef ooit – over Sinterklaas – het prachtige gedicht “Tante Mathilde”

Dit is het verhaal van tante Mathilde
van tante Mathilde uit 's Hertogenbosch
Die niet aan de Sint geloven wilde
en altijd beweerde: "Die baard die zit los !
Die tabberd, die mijter, hij heeft ze gehuurd
't is zomaar een mannetje hier uit de buurt !"
De hele familie verbleekte en trilde
wanneer ze dat zei onze tante Mathilde

"Oh tantetje wees toch voorzichtig" riep vader
"als Pieter het hoort wordt 'ie vreselijk kwaad.
't Is kwart over acht en het uur komt al nader
daar wordt al geklopt zometeen is het te laat !"
En werkelijk nu ging het feest dan beginnen
"tik tik" aan de voordeur...daar kwamen ze binnen:
Sint Nicolaas statig, streng en rechtop
en Pieter die strooide met koekjes en drop

De kinderen zongen en juichten en gilden
Sint Nicolaas lachte en wenkte zijn knecht
't Ging allemaal goed totdat tante Mathilde
ineens hard ging roepen: "Die baard is niet echt !"
Ze deed een paar stappen naar voren...helaas
ze trok aan de baard van Sint Nicolaas
Het was of het hele gezelschap verkilde
wat dom en brutaal van die tante Mathilde

Wat zou er nu komen, wat ging er gebeuren
Sint Niklaas werd dodelijk bleek en hij sprak:
"Het spijt me, hoezeer ik het ook moet betreuren
maat tante Mathilde moet mee in de zak"
Je snapt dat de kinderen vreselijk schrokken
ze kropen meteen achter moeders rokken
en tante Mathilde
ze beet en werd woest
ze schopte en trapte
maar 't hielp niet ze móést !

De volgende dag lag het schip aan de kade
een prachtig nieuw schip gemeerd aan de wal
Van allerlei werd er in het ruim geladen
ook tante Mathilde met zak en al
De schimmel nog doodmoe 
van het daken bestijgen
stond boven aan het dek 
nog amechtig te hijgen
De Sint wuifde vrolijk en liep heen en weer
en schreeuwde: "Tot ziens, tot de volgende keer"

't Was frisjes en Pieterbaas blies in zijn wanten
hij vroeg: "Sinterklaas nu nog eventjes dit...
wat moeten wij straks beginnen met tante
met tante Mathilde bij ons in Madrid ?"
"Wát zeg je ?" sprak Sint en werd bleek om de neus
daar had 'ie nog niet aan gedacht
en heus
zijn verdere leven met tante Mathilde
daarginds bij hem thuis in Madrid
hij rilde

Toen sprak hij: "Laat tante Mathilde maar lopen
zij is nu voldoende gestraft: laat haar los"
Ze maakten de zak-vol-tante toen open
en zij kon teruggaan naar 's Hertogenbosch
De hele familie stond op haar te wachten
ze haalden haar binnen...ze huilden en lachten
en weet je wat tante meteen heeft gezegd:
"Toch weet ik het zeker...die baard is niet echt !"

We zullen ’t er daarom hier maar bij laten...
want met tante Mathilde valt echt NIET te praten.