Zomerschool 2023, aanmelden

Op deze pagina kun je je aanmelden voor activiteiten van de Zomerschool 2023. Doe dat voor woensdag 5 juli. Aanmelden betekent nog niet dat je mee kunt gaan, we verwachten dat er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen. Je krijgt kort na 12 juli een bevestiging voor welke activiteiten je ingeschreven bent.

(Je kunt ook het inschrijfformulier gebruiken dat in het maandblad zit van juli en augustus. Knip dat uit en stuur het op.)