Muzieklezingen

Linkjes muziek uit lezing Monteverdi

Claire Verlinden besteedde haar muzieklezingen de afgelopen week aan de muziek van Claudio Monteverdi. Hieronder de fragmenten die ze liet horen, mooie stukjes om terug te luisteren ook als je niet bij de lezing was.

Gustav Mahler. Over zijn muziek en zijn leven en speciaal de Kindertotenlieder

Afgelopen maand was in ‘De Kern van’ een inleiding over het leven van Mahler. Dat was maar voor 30 mensen. Maar er is zoveel werk van hem wat Claire Verlinden graag wil laten horen, dat we in de gewone muzieklezingen Mahler nog eens op het programma zetten. Centraal staat nu een cyclus van gedichten die Mahler speciaal uitkoos: Kindertotenlieder. Hij schreef ze voordat plotseling zijn eigen kind overleed. Omdat ze prachtig zijn en tot de topstukken van Mahler horen gaan we daar eens rustig naar luisteren; veel mensen vinden het troostliederen.

Maar ook de mensen die niet bij de lezing van de kern waren willen natuurlijk wel wat meer weten over Mahlers leven en zijn muziek. Waarom grijpt zijn muziek zo aan? Waarom zitten mensen met tranen in hun ogen te luisteren naar Kindertotenlieder of naar zijn symfonieën? De diepe emoties die Mahler als mens doorleefde en als kunstenaar in noten wist om te zetten, daar gaat het om. Daarbij gaat het ook om het geluid van vogeltjes en hoor je de bergen waar hij zo graag wandelde in zijn muziek.


  • Datum vrijdag 2 oktober en dinsdag 6 oktober 17.00 – 18.30 uur.
  • Plaats Bibliotheek Hilversum
  • Reserveren vanaf 18 september via www.bibliotheekhilversum.nl